Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych:
Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Biosystem, my)

Cele przetwarzania

 • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Biosystem S.A. na określonym stanowisku
 • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Biosystem S.A. na określonym stanowisku
 • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Biosystem S.A.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Obowiązek prawny
 • Umowa o pracę
 • Twoja zgoda
 • Nasz uzasadniony interes

Wykorzystywane dane

 • Informacje przekazane przez kandydata w CV lub liście motywacyjnym, informacje zebrane podczas rozmowy kwalificayjnej

Odbiorcy danych

 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Biosystem S.A.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. oceny Twoich kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy w Biosystem S.A. na stanowisku, na które aplikujesz. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków;
 • przez e-mail: rodo@biosystem.pl;
 • telefonicznie: 12 296 66 25.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe przez Ciebie wskazane; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam z własnej inicjatywy dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe przez Ciebie wskazane; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom rekrutacyjnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@biosystem.pl

Prawo wyrażenia sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.