Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Biosystem S.A. przy pomocy formularza kontaktowego

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które kontaktują się z nami w jakiejkolwiek sprawie przy pomocy formularza kontaktowego 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biosystem S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków (dalej „my”). Możesz skontaktować się z nami: 

listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków;

przez e-mail: rodo@biosystem.pl;

telefonicznie: 12 296 66 25.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
  • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.