Newsletter

Newsletter, czyli Twój dostęp do bieżących informacji dotyczących ochrony środowiska.

Czy wiesz, że prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy zobowiązani również do wypełniania szeregu obowiązków m.in. tych związanych z ochroną środowiska naturalnego, a w tym dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami?

Aby właściwie wywiązywać się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków niezbędna jest znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, oraz ich właściwa interpretacja.

O czym piszemy?

Realizując wybrane obowiązki środowiskowe jako Grupa Biosystem wydajemy regularnie Newsletter, w ramach którego:

zawiadamiamy o najnowszych zmianach prawnych dotyczących gospodarki odpadami w firmie
informujemy o wydarzeniach w branży
prezentujemy nasze działania prowadzone w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Włącz Eco Wyobraźnię

Doradztwo środowiskowe

Szkolenia i edukacja ekologiczna

Nasi klienci