O firmie

BIOSYSTEM SA działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Spółka pełni funkcję dostarczyciela kapitału, inkubatora projektów w ramach grupy oraz zapewnia współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.

Przedmiot działalności

  • Nadzór właścicielski nad dwoma organizacjami odzysku wspierającymi przedsiębiorców w zakresie realizacji ustawowych obowiązków zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Zbiórka, przetwarzanie i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).
  • Prowadzenie najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Przetwarzania ZSEiE ze specjalną linią do utylizacji urządzeń chłodniczych.
  • Sprzedaż produktów i surowców powstałych w wyniku przetworzenia.
  • Organizacja publicznych kampanii edukacyjnych wykonywanych na zlecenie spółek zależnych.
  • Import urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Funkcja właścicielska

W 2007 roku BIOSYSTEM SA rozpoczął strategię budowania Grupy Kapitałowej, której głównym obszarem działania jest sektor ochrony środowiska. Aktualnie BIOSYSTEM SA jest właścicielem Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie oraz głównym akcjonariuszem dwóch organizacji odzysku: BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, założonej w 2006 roku (100% udziałów) oraz Biosystem Organizacji Odzysku Opakowań SA, która rozpoczęła działalność w 2002 r. (100% udziałów). Ze względu na udziały w obu spółkach, Biosystem SA posiada w Grupie pozycję nadrzędną, a tym samym znacząco wpływa na jej rozwój oraz kształtowanie procesów, kapitału oraz zasobów.

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie.

W październiku 2012 roku spółka BIOSYSTEM SA otworzyła najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie k. Trzebini (woj. małopolskie). Inwestycja w części dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko posiada linię technologiczną, spełniającą najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Posiadanie własnego zakładu przetwarzania ZSEiE pozwoliło spółce BIOSYSTEM SA na budowę efektywnego systemu zbiórki i przetwarzania elektroodpadów oraz zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami z branży. Jednocześnie wykorzystywanie infrastruktury i technologi zakładu pozwala organizacji odzysku BIOSYSTEM Elektrorecykling SA zaoferować swoim Klientom atrakcyjną i kompleksową usługę w zakresie przejęcia obowiazku zbiórki i przetwarzania odpadów pochodzacych z zużytego elektrosprzętu.