Wzory dokumentów DPR/EDPR

Wzór dokumentu DPR Pobierz
Wzór dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) Pobierz

 

Źródło:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. 2018 r. poz. 1809)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. 2018 r. poz. 1803)