Zgłoś elektroodpady do odbioru

Jeśli nie masz podpisanej umowy - skontaktuj się z nami:
Dział Zakupów ZSEiE
Tel: 12 296 76 46; 12 292 66 66
mailelektroodpady@biosystem.pl