Aktualności

 

2018

Niedziałający komputer, uszkodzona świetlówka, zużyta bateria, przepracowany olej silnikowy czy wybrakowany produkt to wszystko odpady, które mogą pojawić się w prawie każdej firmie. Wytwarzanie odpadów wymaga ich ewidencjonowania i corocznego przesyłania sprawozdania. 

Zgodnie z przepisami ustawy od 2016 r. obowiązek zbiórki sprzętu wykonuje się na podstawie średniej z 3 lat. Podobnie jest z fakturowaniem. W danym roku obliczana jest średnia z 3 poprzedzających lat. 

Klasyfikacja sprzętu, czyli jak rozróżnić B2C (sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych) od B2B (sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych).